glitter-graphics.com

Friday, 1 February 2013

akal,agama.malu,amal soleh


Telah bersabda Nabi S.A.W yang bermaksud:

“Ada empat perkara yang berharga dalam diri manusia dan dia boleh hilang dengan empat perkara juga. Adapun yang berharga itu ialah akal, agama, malu, dan amal soleh, maka:

1. Akal boleh hilang disebabkan marah
2. Agama boleh hilang disebabkan dengki
3. Malu boleh hilang disebabkan tamak
4. Amal soleh boleh hilang dan terhapus disebabkan suka menceritakan keburukan orang lain.

Manusia akan menghadapi empat penarikan:

1. Malaikat pencabut nyawa akan menarik rohnya
2. Para ahli waris akan menarik hartanya
3. Ulat akan menarik tubuhnya
4. Orang yang dimusuhi atau dianiayai akan menarik barang kepunyaannya di hari kiamat iaitu amalnya.”


#hilang 4 perkara yang penting dalam hidup membawa kepada kemusnahan

No comments:

COPYRIGHT@ dianaskemacomot.blogspot.com inspired by HIM